non ediblered list

Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty, Lloydia 10: 43 (1947)

świecznica rozgałęziona (świecznik rozgałęziony)
Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich (1982)
Clavicorona pyxidata
11.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; znal. 050811.1
copyright © by Marek Snowarski
Clavicorona pyxidata Clavicorona pyxidata

owocnik (Fruitbody)

Owocnik krzaczkowaty, jasnożółtawa, ochrowożółty, bladocielisty; (20)40-80(120) mm wysokości, wielokrotnie, kandelabrowato rozgałęziony, ostatnie rozgałęzienie zakończone jest miseczkowato, brzeg miseczki z kilkoma cienkimi pałeczkowatymi lub ząbkowatymi wyrostkami; poszczególne rozgałęzienia dość gęsto ustawione obok siebie, ku dołowi łączą się w grubsze gałązki i w efekcie formują jeden wspólny pień przyczepiony lub korzeniasto wrastający w podłoże. Miąższ biały do jasnożółtego, otarty brązowieje; elastyczny. Zapach wyraźny, korzenny. Smak łagodny lub gorzkawy, po dłuższym czasie piekący.

Coralloid, 20-80(120) mm high, many times branched, last branch cup-shaped with margin with short teeth or short clavate branches. Sporocarp light yellowish, ochraceous-yellow. Flesh white to light-yellow.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, drobno brodawkowane, 4-5 x 2-2.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, finely verrucose, 4-5 x 2-2.5 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w na zmurszałych pniakach drzew liściastych (topole, wierzby, lipy, dęby, buki, graby), rzadziej iglastych.

Rare. Summer-fall on decayed stumps of decidious trees (willow, poplar, Tilia, Quercus, Fagus, Carpinus), rarely on coniferous wood.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Ramaria stricta
Ramaria stricta
Gatunek łatwy do rozpoznania z uwagi na zbity pokrój, charakterystyczne kandelabrowate rozgałęzienia i przede wszystkim miseczkowate zakończenia gałązek.

space

Inne fotografie · Additional photographs
Artomyces pixidatus
na silnie rozłożonym pniaku świerku · on decayed spruce log
Artomyces pixidatus
na silnie rozłożonym pniaku świerku · on decayed spruce log
Artomyces pixidatus
powiększenie końców gałązek · close up
Artomyces pixidatus
powiększenie końców gałązek · close up

wybrane znaleziska · selected collections

Clavicorona pyxidata
6f · 05 08 11 1
(okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy)
znaleziska Clavicorona pyxidata na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 155626 AD-27, 75695 BC-99, 141398 CA-89, 147926 CE-16, 24101 CE-78, 29756 CF-39, 142772 DE-54, 115641 DE-55, 101210 DE-55, 101212 DE-56, 112010 DE-66, 135287 DE-68, 137684 DE-76, 24096 DF-22, 34306 DF-30, 23162 DF-42, 120907 DF-52, 138840 DF-52, 24054 DF-96, 132369 ED-27, 121203 EF-16, 153718 EF-91, 111714 EF-92, 85741 EF-92, 35612 EG-09, 86061 FE-95, 78670 FG-20, 35193 FG-22, 40431 FG-28, 35188 FG-31, 122917 FG-33, 143537 GC-01, 145919 GC-02, 149156 GC-02, 145915 GC-11, 145917 GC-12, 75103 GD-93, 20070 GE-03,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 134479 CE-50, 158087 FF-04, 46731 GC-64, 75222 GF-23,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

20070 Clavicorona pyxidata; Las w Kołaczach, 18 km na zachód od Włodawy, GE-03; 19.08.2005; las mieszany, z przewagą sosen, grabów, olch; na bardzo starej kłodzie drzewa porośniętej dokumentnie mchem, zmurszałej. Trudno rozpoznać gatunek drzewa. pojedyńczy owocnik; leg. Elmira Brzozowska; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/EB/5.09.05, Tak, zdjęcia cyfrowe. Wydrukowane też na papierze fotograficznym, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

fot. 17806

23162 Clavicorona pyxidata; Ruda Śląska, las koło autostrady A-4, DF-42; 04.09.2005; Las mieszany: dęby, sosny, brzozy; na starym, niezbyt zmurszałym pniu drzewa liściastego (prawdopodobnie dąb) jeden okaz, jak na foto; leg. Joanna Listewnik; det. Anna Kujawa, Joanna Listewnik; eksykat: tak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: W późniejszym czasie znalazłam jeszcze trzy inne stanowiska świecznika w różnych częściach lasu. Ten zgłaszany był jednak największy.
fot. 22610

24054 Clavicorona pyxidata; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 18.06.2005; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); zmurszała kłoda grupa trzech owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23877

24096 Clavicorona pyxidata; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 17.09.2005; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza); na leżącej, zmurszałej kłodzie grupa kilku owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23923

24101 Clavicorona pyxidata; 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE-78; 03.07.2005; las mieszany z przewaga buków i świerków, podmokła dolina rzeczna; na zmurszałej kłodzie jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23938

29756 Clavicorona pyxidata; Nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF-39; 01.09.2005; lasek - sosna, brzoza, dąb, inne; spróchniały pniak najprawdopodobniej bzu czarnego dużo świeczników obok siebie w poziomie.; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/9.05.06, nie, notatka: TAK - u kustosza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:34306 Clavicorona pyxidata; Gliwice - strefa, 200 letni las, DF-30; 11.06.2006; las dębowo-grabowo-mieszany; na silnie zmurszałych leżących pniach w pęczkach po kilka na każdym pniaku; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/19.06.06, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 39555 fot. 39556 fot. 39557

35188 Clavicorona pyxidata; Huta Polańska, powiat jasielski, FG-31; 21.05.2006; las mieszany: leszczyna, jodła; na zmurszałym pniaku jeden owocnik, w czerwcu już ok. 10; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/30.06.06, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 40983fot. 40984

35193 Clavicorona pyxidata; Mszana skrzyżowanie, powiat jasielski, FG-22; 11.06.2006; las mieszany; na zmurszałym pniaku (gatunku nie potrafię określić) 2 pojedyncze i kilka w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/30.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w różnych częściach lasu
fot. 40998 fot. 40999

35612 Clavicorona pyxidata; Pagorzyna, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 2km NW, EG-09; 03.06.2006; Cienisty las jodłowy z domieszką sosny i dębu; silnie zmurszała kłoda jodłowa jedno stanowisko, kilkanaście; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, 06.06.03 Clavicorona pyxidata, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Świecznica rozgałęziona
fot. 41873 fot. 41874

40431 Clavicorona pyxidata; Rezerwat, FG-28; 25.08.2006; Las jodłowy z domieszką cisa, wierzby iwy, osiki; Leżąca kłoda wierzby iwy Dwa skupienia w odległości 1,5m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 37/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Na terenie Rezerwatu widziałem trzy miejsca, gdzie rosł ten grzybek.

fot. 50978 fot. 50979

46731 Clavicorona pyxidata; Puszcza Białowieska, przy drodze między oddziałami 464 i 487, GC-64; 23.09.2006; las mieszany z przewagą świerka; na zmurszałej kłodzie 5 owocników obok siebie; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Kustosza bazy, nie, notatka: nie

75103 Clavicorona pyxidata; 13 km przed Włodawą od strony Lublina po lewej stronie szosy , ok. 30 m w głąb lasu, GD-93; 24.08.2007; grab, dąb, buk miejscami sosna; na bardzo mocno zmurszałym, powalonym pniaku pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/RK/13.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 116066

75222 Clavicorona pyxidata; Pomiędzy miejscowościami: Paary a Huta Szumy, kilkaset metrów od prawego brzegu Tanwi, nieopodal wodospadów, GF-23; 19.08.2007; Las mieszany; fragment starego pnia jeden egzemplarz o średnicy ok10 cm; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak,
uwagi: Owocnik znajdował się przy ścieżce; świeżo uszkodzony

fot. 116405

75695 Clavicorona pyxidata; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy niebieskim szlaku, ok. 3 km od miejscowości Owińska, BC-99; 01.09.2007; Las mieszany, z przewagą drzew iglastych; na zmurszałej kłodzie niezidentyfikowanego drzewa pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/14.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 117476

78670 Clavicorona pyxidata; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, FG-20; 22.09.2007; cienisty i wilgotny las mieszany - buk, jawor, jodła, sosna; na leżącej, silnie zmurszałej kłodzie liściastej kilka owocników w pewnym oddaleniu od siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070922 Clavicorona pyxidata>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Świecznica rozgałęziona
fot. 124174

85741 Clavicorona pyxidata; Las nad rzeką Tarnawką, EF-92; 15.07.2007; Las mieszany; martwa kłoda drzewa w grupie (7); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:

fot. 138295 fot. 138296

86061 Clavicorona pyxidata; 5 km N, Jastkowice, gm. Pysznica , pow. Nisko, FE-95; 04.09.2007; bór sosnowy mieszany; na silnie zmurszałej kłodzie dębu dwa owocniki na tej samej kłodzie; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak; panasonic dmc-fz7, notatka: nie
uwagi: foto
fot. 138867 fot. 138868

101210 Clavicorona pyxidata; 1,5 SW,Stobiecko Miejskie(dziel.Radomska),pow.radomszczański, DE-55; 18.09.2005; las mieszany; na murszejącym,porośniętym mchami pniaku drzewa liściastego 4 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 172387 fot. 172388 fot. 172389

101212 Clavicorona pyxidata; 1,5km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 14.07.2007; liściaste zadrzewienia na skraju lasu; na murszejącym pniu(odnodze) wierzby pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/13.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 172400 fot. 172401 fot. 172402

111714 Clavicorona pyxidata; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Jodłownik, Knyszów, EF-92; 25.08.2008; las mieszany; na rozkładającym się pniaku nieokreślonego gatunku drzewa 2 stanowiska odległe od siebie o około 200m, 7 i 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/APK/14.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1 z tych stanowisk zgłaszano wcześniej jako ID: 85741 [niezaakceptowane (ale rokują nadzieję na uzupełnienie dokumentacji)], ale bez eksykatu.

fot. 195237

112010 Clavicorona pyxidata; 1 km E,Wrony,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 30.08.2008; las mieszany-sosna,świerk,brzoza,dąb,osika; na leżących,murszejących pniach prpd. osiki grupa tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'37,34"N 19 31'30,09"E

fot. 195977 fot. 195978 fot. 195979

115641 Clavicorona pyxidata; 1 km NW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 24.09.2008; las mieszany-sosna,buk,brzoza,osika i in; na pniaku sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'49,11"N 19 23'44,25"E

fot. 203754 fot. 203755

120907 Clavicorona pyxidata; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 29.08.2008; las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny; na leżących spróchniałych kłodach i gałązkach liściastych niezliczona ilość owocników w całym lesie na wielu kłodach i gałęziach, często zagrzebanych w ziemi, pojedynczo i gromadnie; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216369 fot. 216370

121203 Clavicorona pyxidata; Kołaczkowice, gmina Busko Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-16; 14.09.2008; las łęgowy, olcha, wierzba, dąb, brzoza; na liściastej kłodzie jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/ZO/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217366 fot. 217367

122917 Clavicorona pyxidata; Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, ok. 2 km NW, FG-33; 16.07.2008; las mieszany (buk, klon, świerk i inne); zwalony pień widoczna na zdjęciu, jedna, zejściowa kępa; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/21.12.08, owszem, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221363

132369 Clavicorona pyxidata; Warszawa, rezerwat przyrody Morysin, ED-27; 25.05.2009; Las łęgowy; na pniu powalonej topoli białej kilkanaście owocników; leg. Andrzej Sas; det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie - rezerwat przyrody, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 242771 fot. 242772
Grzyb w wątku na bio-forum:
www.bio-forum.pl/messages/33/242504.html


134479 Clavicorona pyxidata; Wrocław - Kotowice, CE-50; 07.06.2009; las liściasty (lipa, dąb, grab, wiąz, klon i inne); pniak (dębowy?) jedno, kilkucentymetrowe skupisko (młody owocnik); leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie przekazany Kustoszowi Bazy,
uwagi:
fot. 246947

135287 Clavicorona pyxidata; okolice Czarnego Lasu,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE-68; 18.06.2009; las liściasty-dęby,brzozy,osiki; na murszejącym pniaku pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 248690 fot. 248691 fot. 248692

137684 Clavicorona pyxidata; 1,5 km SW,Cielętniki,pow.częstochowski, DE-76; 15.07.2009; las sosnowo-bukowy; na okorowanym pniu (u jego podstawy) stojącej,martwej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st53'0,62"N 19st33'16,82"E

fot. 254401 fot. 254402

138840 Clavicorona pyxidata; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 17.06.2009; las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny; na leżącej spróchniałej kłodzie kilka owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 257710

141398 Clavicorona pyxidata; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, CA-89; 16.08.2009; Las mieszany buk,leszczyna,klon,brzoza,osika,sosna,olsza; na zmurszałym drewnie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/16.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264656 fot. 264657
N 54*23,529'
E 018*32,737'
90 m.npm

142772 Clavicorona pyxidata; 2 kmS,Jankowice,pow.radomszczański, DE-54; 23.08.2009; las mieszany-m.in.brzozy,olchy,sosny; na stercie murszejących kłód grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'15,26"N 19st15'18,59"E

fot. 267973 fot. 267974 fot. 267975

143537 Clavicorona pyxidata; Trasa Supraśl-Majówka, tuż przy samej drodze, około 800m przed leśniczówką Krasny Las., GC-01; 20.06.2009; Stary las puszczański, mieszany, około 10 metrów od leśnej drogi; Wewnątrz mocno spróchniałego pnia. Pojedyńczy owocnik.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MG/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: GPS N: 53° 10' 48"  E: 23° 20' 12"
Zdjęcia i dodatkowe informacje w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/248502.html

145915 Clavicorona pyxidata; Na skraju lasu, 0,4 km N Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 27.06.2009; las sosnowy; mocno już zbutwiały konar sosny kilkadziesiąt owocników na jednym konarze; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/19.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275700 fot. 275701

145917 Clavicorona pyxidata; Puszca Knyszyńska, obok wyznaczonego Traktu Napoleońskiego, na mapach lokalnych miejsce zaznaczone jako Izoby., GC-12; 17.08.2009; Stary las puszczański z przewagą liściastego; Na mocno spróchniałym klocu drewna leżącego na skraju drogi leśnej kilka owocników na jednym kawałku drewna; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/MG/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275708 fot. 275709 fot. 275710 fot. 275711

145919 Clavicorona pyxidata; Puszcza Knyszyńska, około 1.5 km na zachód od trasy Supraśl -Krynki, na wysokości przystanku PKS Czółnowo, GC-02; 11.09.2009; Dość jeszcze młody las z przewagą świerka; mocno zbutwiały pień, prawie niewidoczny spod warstwy mchów jeden bardzo silny owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/19.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275715 fot. 275716

147926 Clavicorona pyxidata; 2km od Zajączkowa za Ostrzeszowem woj Wielkopolskie, CE-16; 04.10.2009; Na skraju przecinki; Na pniaku sosny czarnej przy korzeniach Pojedynczo; leg. gabor bozser; det. gabor bozser; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Tak do końca nie jestem pewien ale chyba dobrze zidentyfikowałem. fot. 281295
fot. 281296

149156 Clavicorona pyxidata; Puszcza Knyszyńska ,trasa Supraśl-Krynki, około 800 m. w kierunku północnym od przystanku PKS Czółnowo., GC-02; 11.10.2009; Stary las mieszany; mocno spróchniałe, powalone stare drzewo kilka owocników obok siebie na jednym klocu drewna; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 284038 fot. 284039 fot. 284040

153718 Clavicorona pyxidata; Żerosławice, pow. myślenicki, woj. małopolskie, EF-91; 31.10.2009; niewielki lasek śródpolny; na pniaku po ściętej topoli 4 owocniki, w tym 3 w stadium rozkładu; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/APK/1.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 297754

155626 Clavicorona pyxidata; 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 09.09.2008; Leucobryo-Pinetum; na murszejącym pniaku Pinus gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak , nr. 1050* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304362

158087 Clavicorona pyxidata; Puszcza Sandomierska, 4 km, SE, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FF-04; 14.06.2009; las sosnowy z udziałem brzozy i dębu; na zmurszałym pniu nieokreślonego gatunku kilka wiązek na całej długości pnia; leg. Krystian Leszczyk; det. Krystian Leszczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Świecznik rozgałęziony
fot. 312079fot. 312080fot. 312081

literatura · references
[49] [19] [5] [134] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 01.12.2009 · została utworzona/was created 25.03.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Clavicorona_pyxidata.htm">świecznica rozgałęziona - Clavicorona pyxidata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>