non edibleGREJ

Clathrus archeri (Berk.) Dring (1980)

okratek australijski
Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer
Clathrus archeri
pokrój; stary owocnik · habit; old sporocarp; 22.09.2002, Wrocław, Dolina Bystrzycy; znal. 020922.7
copyright © by Marek Snowarski
Clathrus archeri
pokrój · habit
Clathrus archeri
pokrój · habit
Clathrus archeri
Clathrus archeri
Clathrus archeri

owocnik (Fruitbody)

Młode owocniki w formie kulistej lub jajowatej, z bruzdami odpowiadającymi ułożeniu ramion, średnicy 25-45(60) mm, białawe do jasnożółtych, często z fioletowym nalotem, zagrzebane w podłożu lub nieco wystające.

space

Dojrzały owocnik wydziela wyjątkowo intensywny i nieprzyjemny zapach zwabiający muchy padlinożerne, które przyczyniają się do roznoszenia zarodników.

Young sporocarps spherical or ovoid, with striations paralleling the arrangement of arms, 25-45(60) mm in diameter, albescent to light yellow, often with a violet coating, buried in the substratum or somewhat protuberating. In mature sporocarps „egg” ruptures freeing 4 to 8 arms, initially joined together at the apex, on maturing radially spread out, of red colour, on the surface of the ramion fragments of the brownish-green mucoid sporiferous mass; ramiona 40-70(150) mm long and embedded on a whitish 20-50 mm long stem. On the cross-section the arm with 2-3 tubes and with two wide depressions. The mature sporocarp emits exceptionally intensive and disagreeable smell enticing meat flies which contribute to spreading of spores.

zarodniki (Spores)

Zarodniki wąskoelipsoidalne, hialinowe, 4-7.5 x 2-2.5 µm.

Spores cylindric-ellipsoid, hyaline, 4-7.5 x 2-2.5 µm.

występowanie

Coraz częstszy na terenie całej Polski. Gatunek ten pochodzi z Australii. Owocniki wyrastają w miejscach bogatych w materię organiczną, rozłożone drewno.

More and more frequent all over Poland. This species comes from Australia. Sporocarps grow in places rich in organic matter, decomposed wood.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

W Europie po raz pierwszy obserwowany w 1914 roku we Francji i stopniowo rozszerzający się po całej Europie. Znam osobiście dwa stanowiska na Dolnym Śląsku, jedno w okolicy Międzygórza (Masyw Śnieżnika) na łące, drugie we Wrocławiu, w Dolinie Bystrzycy w lesie grabowym.

space

In Europe for the first time observed in 1914 in France and gradually spreading throughout Europe. I personally know two stations in Lower Silesia, one in the Międzygórze area (the Śnieżnik Massif) on the meadow, the other one in Wroclaw, in the Bystrzyca Valley in a hornbeam forest.

Other related species include Clathrus ruber with a sporocarp in the form of a red grating with the sporiferous mass on its inner surface and also zawleczony? Lysurus cruciatus with the stature of Stink Horn (Phallus impudicus) but with a head consisting of several short red ramion (arms?brachia?) like in the species described on this page.

wybrane znaleziska · selected collections

Clathrus archeri
4f · 02 09 22 7 (Marek Snowarski)
(Wrocław, Dolina Bystrzycy) trzy sztuki pod grabami · (three specimens under Carpinus)
znaleziska Clathrus archeri na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 111715 AB-93, 288864 AB-93, 45343 AB-94, 204803 BE-38, 44507 BE-77, 160260 BF-17, 16276 BF-26, 217540 DD-66, 189978 DE-47, 208668 DE-47, 288603 DE-47, 109932 DF-33, 117835 DG-03, 284542 EE-66, 146498 EF-92, 80964 EG-22, 46421 FF-53, 45775 FG-31, 22544 FG-68, 20073 GF-00,
· bez ATPOL lub wadliwy: 243896, 266162, 201311, 287271,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 288814 AB-94, 282655 BE-13, 202677 DF-79, 209872 DF-95,
· bez ATPOL lub wadliwy: 143814,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

16276 Clathrus archeri; Kłodzko, BF-26; 14.07.2005; Prześwietlone miejsce przy brzegu lasu sosna+dąb+buk+brzoza; wśród liści i traw kilka owocników wzdłóż brzegu lasu w lesie; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz + Anna Kujawa; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: cuchnie nieziemsko :)

20073 Clathrus archeri; Las Bukownica (Puszcza Solska), gm. Hedwiżyn obok Biłgoraja, GF-00; 04.09.2005; Puszcza sosnowa, w pobliżu kilka grabów; Bezpośrednio na ziemi miedzy jagodziankami i borówkami pojedyńczy owocnik; leg. Elmira Brzozowska; det. Marcin Piątek; Tak - cyfrowe i na papierze fotograficznym, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

fot. 17819

22544 Clathrus archeri; Wetlina w Bieszczadach. Na południe od miejscowości. Na łące w pobliżu lasu mieszanego., FG-68; 09.24.2005; Pastwisko przy lesie mieszanym; na ziemi pojedynczo; leg. Wawrzyniec Iwański, Przemysław Dębicki, Robert Denst; det. Arkadiusz Stępień; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 21647

44507 Clathrus archeri; Przy drodze z Sobótki do Sulistrowic, ~200 m na prawo w górę od skrzyżowania z drogą do Sulistrzowiczek, BE-77; 24.09.2006; Las dębowo sosnowy i czeremcha gdzieniegdzie, poszycie konwalie i jeżyny; na ściółce leśnej, dośc suchej ale też jeden okaz w trawie przy starej plancji porzeczek na ciężkiej gliniastej glebie cztery okazy rosnące w promieniu 5 metrów; leg. Włodzimierz Kita; det. Włodzimierz Kita; Fotografii zrobiłem okło trzydziestu w różnych ujęciach i oświetleniu. http://www.bio-forum.pl/messages/33/63431.html, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Mimo że od ponad tzrydziestu lat zajmuję sie grzybami nie widziałem jeszcze tego gatunku na żywo.

45343 Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola, AB-94; 26.09.2006; drzewostan grabowo-bukowy w dolinie strumienia, na dwóch stanowiskach rozdzielonych leśną drogą utwardzoną gruzem; na ziemi masowo, na powierzchni około 300 m2 conajmniej 120 owocników w róznych stadiach rozwojowych; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58410 fot. 58411

45775 Clathrus archeri; Huta Polańska, powiat jasielski, FG-31; 25.09.2006; las mieszany (jodła, leszczyna i in.); na ziemi, na ciepłym, nasłonecznionym stku 2 owocniki blisko siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 59077 fot. 59078 fot. 59079

46421 Clathrus archeri; Budy Głogowskie - Podkarpacie, FF-53; 08.10.2006; las bukowo-dębowy; liściaste pojedyncze; leg. Piotr Stopa; det. Piotr Stopa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PS/22.10.06, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Witam! Znalazłem Okratka Australijskiego dzisiaj w lesie tj. 2006-10-08 w Budach Głogowskich na Podkarpaciu niedaleko Rzeszowa. Dwa lata temu spotykałem pojedyncze sztuki, a teraz jest ich coraz więcej.
fot. 60154


80964 Clathrus archeri; Ochotnica Górna, Powiat Nowy Targ, EG-22; 14.07.2007; łąka bliźniczkowa; na glebie 3 osobniki w grupie; leg. Marek Ruciński; det. Marek Ruciński; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 129411
Sucha łąka bliźniczkowa użytkowana ekstensywnie pastersko, na skraju boru jodłowo-świerkowego.
Południowo-zachodnia ekspozycja stoku.

109932 Clathrus archeri; Nieborowice las, DF-33; 20.08.2008; las z przewagą dębu; na ziemi wśród kory, pod dębami w miejscu zacienionym, przy wielkiej kałuży. kilkadziesiąt owocników zgrupowanych, pozrastanych nawet i po trzy, w sumie na 3 metrach około 30 owocników; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JK/9.05.09, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191179 fot. 191180 fot. 191181

111715 Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, 2,5km na N od Chlebowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 18.10.2007; dąbrowa z domieszką starych sosen na terenie powojskowym; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (problem z suszeniem;), tak, notatka: tak
uwagi: okratek australijski
fot. 195240

117835 Clathrus archeri; Lipowa k/ Żywca, DG-03; 12.10.2008; Pastwisko / łąka podleśna; wśród traw pojedyńczy osobnik; leg. Grzegorz Wereszczyński; det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: nigdzie nie było widac ani innych jaj, ani nawet szczątkowych innych osobników

fot. 208698 fot. 208699

143814 Clathrus archeri; Mirzec, pow. Starachowicki, Świętokrzyskie; 05.09.2009; Łąka, blisko zabudowań w dawnym miejscu składowania drewna , na obszarze 2ha; W trawie między korą i sarym drewnem. W dużych grupach, oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów, na dużym obszarze, nie możliwe do dokładnego policzenia około 40-60 sztuk; leg. Bartłomiej Koniarz; det. Bartłomiej Koniarz; eksykat: Prawem chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie, Mądziaka psiego(Mutinus caninus), występującego tu w mniejszej ilości.

146498 Clathrus archeri; Nowe Rybie (powiat limanowski, woj. małopolskie), EF-92; 23.09.2009; osiki, brzozy, jodły; na ziemi w grupie - około 5-7 osobników na 1 m^2, niespełna 10 m od tego miejsca 1 osobnik; leg. Mariusz Łapczyński; det. Mariusz Łapczyński; tak,
uwagi: odwiedzam to miejsce regularnie od kilkunastu lat i nigdy nie spotkałem tego gatunku
fot. 277304 fot. 277305 fot. 277306

160260 Clathrus archeri; kamieniołom magnezytu na g. Bukowczyk, pow. Grochowa, woj. dolnośląskie, BF-17; 23.08.2005; przy brzegu lasu, pod sosną (potencjalnie grądowe); w grupie 5-6 owocników; leg. Piotr Kosiński; det. Piotr Kosiński; tak, notatka: TAK, 168/05
uwagi: fot. 318978

189978 Clathrus archeri; 1 km W, Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 14.08.2011; las liściasty, w zaroślach; na ziemi grupa ponad 25 owocników, większość w stadium ''jaj''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/5.10.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 10 7 N ; 19 35 29 E

fot. 437519 fot. 437520 fot. 437521 fot. 437522 fot. 437523

siedlisko
fot. 437524

201311 Clathrus archeri; 2km E Modliszów, wys. 450m n.p.m., pow. świdnicki, woj. dolnośląskie; 22.07.2012; świerczyna, przy leśnej drodze; na ziemi, wśród suchych liści i igieł w grupie, 3; leg. Radosław Grochowski; det. Radosław Grochowski; tak,
uwagi: trzy owocniki oddalone były od siebie o kilka do kilkunastu metrów.fot. 500659

202677 Clathrus archeri; Buków, gm. Mogilny, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-79; 12.08.2012; łąka na której wypasane jest bydło, stok północny; na ziemie jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 506985

204803 Clathrus archeri; Niziny, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-38; 10.09.2012; las dębowy z dom.sosny,świerka; ziemia jeden owocnik mocno zjedzony i jedno jajo; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 515337

208668 Clathrus archeri; 1 km W odd wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 01.08.2012; las liściasty, w zaroślach; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 534676 fot. 534677

Grupa ta wyrastała ok.100 na wschód od tej z pierwotnego zgłoszenia.

209872 Clathrus archeri; Brzezinka Dolna, przy składzie drewna pod Złotą Górką, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF-95; 26.11.2012; składnica drewna; na ziemi kilkadziesiąt; leg. Marlena Sierp; det. Jan Zieliński; eksykat: tak, tak, notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: 49°49'31,64"N ; 19°18'37,46" na wys. 455 m n.p.m

fot. 541384

217540 Clathrus archeri; las między ul.Pszeniczną, Wódka, a ul.Aksamitną, Kalonka; gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie, DD-66; 24.07.2013; las mieszany -gł. sosna i brzoza, w obniżeniu terenu; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 49' 37,14" N i 19st 33' 28,73" E

fot. 578161 fot. 578162

243896 Clathrus archeri; 1,5 km na Północ od Miszkowic , gmina Lubawka, pow. Kamiennogórski, woj. Dolnosląskie; 14..2.18.0; młodniki brzozowo - świerkowe z udziałem Jawora; na skraju młodnika brzozowego w systemie korzeniowym świerka i na igliwiu w grupie ok. 25 osobników; leg. Krzysztof Kalemba; det. Krzysztof Kalemba; eksykat: nie, tak, notatka: spora część w pierwszej fazie wzrostu
uwagi: zapach padliny , lepki fot. 695178fot. 695179fot. 695180fot. 695181fot. 695182fot. 695183fot. 695184

266162 Clathrus archeri; Stolec, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie; 05.09.2014; las grabowo-dębowy; na ziemi w trawie pojedynczo; leg. Bartłomiej; det. Bartłomiej; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 780557

282655 Clathrus archeri; Lubin, pow. Lubin, woj. Dolny Slask, BE-13; 05.08.1993; siedlisko żyzne (liczne na tym terenie występowanie robinii akacjowej); piaszczysto-ilaste z dużym udzialem humusu ok. 30 smierdzacych osobników w formie 'gwiazdek'; leg. Krzysztof Andrzejewski; det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie, nie, notatka: nie
uwagi: Przy pełnej swiadomosci, ze stanowisko nie może zostać przyjęte do rejestru z powodu braku dokumentacji fotograficznej oraz okazu zielnikowego, mimo wszystko postanowiłem zostawić jakikolwiek 'slad': Grzyby pojawiły się od strony osiedla domków jednorodzinnych w widłach ulic Wrzosowej i Gajowej (os.Przylesie). Orientacyjne położenie GPS (na podstawie Google Earth) częsci lasku (powszechnie zwanym 'Strzelnica') , w której natrafiłem grupę
51°22'46.18"N
16°12'10.92"E
Ponieważ przez lata ludzie z pobliskich ogrodów wyrzucali w zarosla wszelkiej masci biomasę (stad np. kwitnace niekiedy w lasku irysy,narcyze),grzyby mogly pojawic się ta droga.


284542 Clathrus archeri; Celiny kolo Bodzentyna, pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie, EE-66; 15.08.2011; Strefa ekotonowa boru jodłowego i użytków zielonych z fragmentem młodnika brzozowego; gleba lessowa 14 osobników w różnych stadiach rozwoju; leg. Bogusław Sępioł; det. Bogusław Sępioł; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.przyrodaswietokrzyska.pl/index.php/podstawczaki/okratek-australijski.html

fot. 851315fot. 851316

287271 Clathrus archeri; las koło miejscowości Kubice, pow. Nysa, woj. Opolskie; 16..2.24.0; las mieszany; pojedynczo; leg. Paweł Maślej; det. Paweł Maślej; tak,
uwagi: współrzędne 50,463911 17,469249fot. 861553

288603 Clathrus archeri; 1 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 06.08.2016; las liściasty -graby, dęby, brzozy i inne; na ziemi ponad 25 owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Jedna, najliczniejsza grupa rosła w punkcie jak te ze zgłoszenia 208668. Dwie pozostałe grupy rosły w nowych punktach oddalonych od pierwotnego o ok.100 i ok.200 m na pd-zach.

fot. 867240 fot. 867241 fot. 867242 fot. 867243 fot. 867244

288814 Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, 1,4km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 15.07.2016; grąd; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek zgłoszony pierwotnie z tego stanowiska w 2006 r. Stanowisko monitorowane corocznie. Po przerwie 7-letniej owocniki pojawiły się znów w tym samym miejscu.
fot. 868055 fot. 868056 fot. 868057

288864 Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, 1,3 km na S od skrzyżowania autostrady z ul Smoczą w Szczecinie Podjuchach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 05.08.2016; buczyna z domieszką dębów; ziemia pod bukami i dębami w grupach, w trzech miejscach oddziału - łącznie ok. 40 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868259 fot. 868260 fot. 868261 fot. 868262

literatura · references
[49] [14] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.08.2011 · została utworzona/was created 15.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Clathrus_archeri.htm">okratek australijski - Clathrus archeri - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>