non ediblered listGREJ

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. (1822)

uszak skórnikowaty
Auricularia mesenterica
pokrój · habit; 30.11.2002, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; znal. 021130.5
copyright © by Marek Snowarski
Auricularia mesenterica
owocniki na leżącej kłodzie, las łęgowy, widok z góry · on decayed hornbeam? trunk

owocnik (Fruitbody)

Auricularia mesenterica
Owocniki bocznie przyrośnięte, rozpostarte, okrągławe, w miarę rozwoju zrastające się w większe okazy lecz generalnie są ułożone luźno, dachówkowato. Górna powierzchnia wyraźnie strefowana i owłosiona, włoski pozrastane w pęczki [fotografia obok], barwa jasnoszara do żółtobrązowej lub brązowej, brzeg tępawy, zwykle jaśniejszy, czasem białawy. Grubość owocnika 1.5-4 mm, szerokość 30-150 mm, czasem egzemplarze pozrastane w grupy pokrywają kłody drewna na dużej powierzchni. Spód owocnika z warstwą zarodnikonośną, pofałdowaną i pokrytą rozgałęziającymi się żyłkami, szarawy lub niebieskawy z wiekiem brązowopurpurowy. Uwodnione owocniki są w konsystencji elastyczne, galaretowate, suche - rogowate, twarde.

Sporocarps sessile, expanding, roundish, as they grow get fused into bigger specimens, but on the whole loosely arranged, with overlapping shelves. Upper surface distinctly zoned and pubescent, hairs growing in tufts (photo), light-grey to yellow-brown or brown, margin obtuse, usually lighter, sometimes whitish. Sporocarp 1.5-4 mm thick, 30-150 mm broad, sometimes specimens in group sets cover vast area of wood. Underneath sporocarp a sporangium layer, undulating and covered with ramifying veins, greyish or bluish with age brown-purple. Hydrated sporocarps are elastic, gelatinous in consistency, dry- corneous, hard.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, trochę wygięte, gładkie, bezbarwne, 13-14 x 5-6 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, slightly bent, smooth, hyaline, 13-14 x 5-6 µm.

występowanie

Auricularia mesenterica
Auricularia mesenterica
Gatunek niezbyt częsty. Owocniki wyrastają przez cały rok, zwykle w dużej liczbie, na dużej powierzchni, na wielu gatunkach drzew liściastych, zarówno na pniach i gałęziach żywych drzew, jak i na martwych kłodach.

Not common. Whole year, in large patches on lying deciduous logs and branches as well as on living trees.

wartość (Importance)

Niejadalny. Wg niektórych czeskich autorów jadalny [49].

Inedible. According to some czech authors edible [49].

uwagi (Remarks)

Hirneola auricula-judae
Hirneola auricula-judae
Do rodzaju uszak (Auricularia) zalicza się kilka gatunków, z których tylko ten jeden występuje w Europie. Czasami do tego rodzaju zaliczane są też gatunki uwzględnione tu w rodzaju ucho (Hirneola), którego przedstawicielem w Europie jest także tylko jeden gatunek ucho bzowe (Hirneola auricula-judae).

The genus Auricularia comprises a few species of which only this one is found in Europe. Sometimes numbered among this genus are also species classified here as Hirneola represented in Europe also by only one species Jew's Ears (Hirneola auricula-judae).

Stereum hirsutum
Stereum

Z wierzchu podobnie strefowane i owłosione są gatunki z rodzaju skórnik (Stereum) np. pospolity skórnik szorstki (Stereum hirsutum), te jednak mają cienkie owocniki o skórzastej a nie galaretowatej konsystencji.

The surface similarly zoned and hairy have species of the genius Stereum e.g. common Stereum hirsutum, however, they are thin, their consistency is leathery not gelatinous.

wybrane znaleziska · selected collections

Auricularia mesenterica
8f · 02 11 30 5 (Marek Snowarski)
(okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy)
Auricularia mesenterica
1f · 98 05 31 5 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
Auricularia mesenterica
1f · 98 06 06 3b (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
Auricularia mesenterica
7f · 98 10 31 2 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
Auriculariopsis
2f · 02 10 20 12 (Marek Snowarski)
(okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy)
znaleziska Auricularia mesenterica na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 204163 BE-30, 130093 BE-68, 130088 CE-50, 178055 ED-27, 118649 FG-21, 96507 FG-22, 210145 FG-22, 230712 GC-02, 144185 GC-12,
· bez ATPOL lub wadliwy: 254662,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 147865 FG-21, 277018 FG-21, 255972 FG-22,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

96507 Auricularia mesenterica; południowe zbocze góry Piotruś, okolice miejscowości Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, FG-22; 06.04.2008; las bukowy z domieszką innych liściastych i jodłą; na 2 bukowych kłodach ściętego drzewa kilkanaście rozpostarych i rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/16.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160254 fot. 160255 fot. 160256

118649 Auricularia mesenterica; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 3,7 km na S od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 08.10.2008; pobocze leśnej drogi przy oczku wodnym; na leżącej wzdłuż drogi bukowej kłodzie bardzo licznie wzdłuż całej długości kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (OOŚ), tak, notatka: tak
uwagi: Uszak skórnikowaty
fot. 210788 fot. 210789 fot. 210790 fot. 210791

130088 Auricularia mesenterica; Siechnice, powiat wrocławski, CE-50; ..2009; las liściasty; dąb, grab, wiąz, klon, lipa i inne; na powalonym konarze kilka skupisk na przestrzeni ok. pół metra kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TP/8.05.09, nie, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

130093 Auricularia mesenterica; Kobierzyce, pow. wrocławski, BE-68; 01.05.2009; las liściasty; na złomie (dębu? lipy?) skupisko na przestrzeni mniejszej niż pół metra kw; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TP/8.05.09, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

144185 Auricularia mesenterica; Trasa Suprasl-Majówka. Około 1.5 km na południowy-wschód od lesniczówki Krasny Las., GC-12; 13.07.2009; Stary puszczański las mieszany.; Pień po ściętym dębie. Kilkanaście owocników na jednym pniu.; leg. Mirosław Gryc; det. Jakub Węcławski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zdjęcia i dodatkowe informacje w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/253501.html

147865 Auricularia mesenterica; woj.podkarpackie, pow. jasielski, Magurski Park Narodowy, w pobliżu Obszaru Ochrony Ścisłej Zimna Woda Z, FG-21; .1. 0.2009; przy drodze na skraju buczyny karpackiej; na kłodzie drzewa lisciastego kilkanaście okazów; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. Elżbieta Fałtynowicz; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 281240 fot. 281241 fot. 281242

178055 Auricularia mesenterica; Warszawa, Wilanów, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED-27; 20.05.2010; zadrzewienie nad brzegiem jeziora (topola biała, szara, osika, klon, jesion, leszczyna); na żywym jesionie wyniosłym kilkanaście ocowników wyrastających z jednego punktu; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/AS/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383504

Fot. słabej jakości - wykonana telefonem

204163 Auricularia mesenterica; Grodziec, góra zamkowa, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, BE-30; 09.09.2012; las liściasty, w tym miejscu przewaga jesionu, także dąb, buk, grab; pniak, prawdopodobnie jesionu, w towarzystwie żagwi łuskowatej kilkadziesiąt owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/BK/25.01.13, tak, notatka: nagranie o siedlisku
uwagi: fotografie:
lokalizacja
fot. 512640
owocniki
fot. 512641 fot. 512642 fot. 512643 fot. 512644

210145 Auricularia mesenterica; Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, południowo-zachodni stok góry Piotruś, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 06.01.2013; las bukowy z domieszką innych liściastych i jodły; pień liściastego drzewa dachówkowato, kilkaset owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/130106/0001, tak, notatka: nie
uwagi: poprzednie stanowisko z tej okolicy ID: 96507 w odległości kilku kilometrów.
fot. 542310 fot. 542311 fot. 542312 fot. 542313 fot. 542314

230712 Auricularia mesenterica; około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 11.11.2013; fragment młodego lasu liściastego z pozostawionymi egzemplarzami starymi w większości pomniki przyrody; na połamanym dębie, pomnik przyrody z którego pozostał już tylko sterczący kikut masowo na bardzo grubym konarze leżącym na ziemi; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131111/1000, BGF/BF/MG/140101/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635989
- więcej informacji o stanowisku w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/620530.html

254662 Auricularia mesenterica; rezerwat łęgi słubickie200m od wału miejskiego 50m od Odry, pow. słubicki, woj. lubuskie; 30.01.2015; dęby szypułkowe ,wiązy -las łęgowy; na powalonym drzewie chyba na wiązie w grupie; leg. Marek Adamski; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: brak-rezerwat, tak,
uwagi: fot. 735799fot. 735800

255972 Auricularia mesenterica; Stasiana, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 11.11.2013; Porośnięty drzewami i krzewami brzeg rzeki Jasiołka upodnóża wzniesienia Ostra; na martwym drzewie liściastym obrośnięty prawie cały pień; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741163 fot. 741164 Auricularia mesenterica

277018 Auricularia mesenterica; okolice Huty Krempskiej (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 31.01.2016; las bukowy z jodłłą, wiązem i in.; na powalonym wiązie masowo na okorowanej powierzchni; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 825430 fot. 825431 fot. 825432

literatura · references
[49] [21] [9] [3] [5] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 02.12.2009 · została utworzona/was created 17.07.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Auricularia_mesenterica.htm">uszak skórnikowaty - Auricularia mesenterica - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>