red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar

naziemek zielonawy bielaczek grzebieniasty
na stronie — opis · znaleziska
Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy)
13.09.2008, Gdańsk; copyright © by Włodzimierz Chojnacki
Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy)
Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy)
Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy)
Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy)

opis

Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy)
znalezisko 20080913.114168.wch - Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy); Gdańsk
3f · 20080913.114168.wch
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/
znalezisko 20080909.113332.wch - Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy); Gdańsk
3f · 20080909.113332.wch
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/
znalezisko 20060924.46201.ah - Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy); Zyndranowa, pow. krośnieński
4f · 20060924.46201.ah
leg. Anna Hreczka
/Zyndranowa, pow. krośnieński/
znaleziska Albatrellus cristatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 43980 47083 152170 CA-79 171264 CA-89 171892 142986 171268 139351 DA-80 114725 114168 113332 117099 111667 DE-47 171181 DF-98 177443 DG-05 206095 DG-07 92090 160789 120938 DG-13 148842 148837 DG-26 150732 161118 EF-89 82458 EG-09 43467 EG-12 150778 EG-13 150779 115740 EG-26 118261 EG-28 44023 FF-93 179142 FG-20 122017 FG-21 175880 FG-32 46201 178614 FG-33 189911 171129

 ID43467  Albatrellus cristatus; Pagorzyna pow. Gorlice, 2.5 km SW, EG-09; 2006.09.01; las mieszany - jodła, sosna, brzoza, dąb; na ziemi wśród mchów i ściółki przy leśnej ścieżce gromadnie, kilkadziesiąt owocników zwartymi grupkami po kilka, na niewielkim obszarze, niektóre zniszczone przez pozyskiwaczy runa; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-01 Albatrellus cristatus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Naziemek zielonawy (d. bielaczek grzebieniasty)
fot. 55606 fot. 55607

 ID43980  Albatrellus cristatus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,7 km na N od Binowa, AB-94; 2006.09.14; buczyna na stoku doliny strumienia, 2-5 m od krawędzi źródliska; na ziemi pojedynczo i w wiązkach, kilkanaście owocników; leg. Marzena Łyczek, Grazyna Domian; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56277

 ID44023  Albatrellus cristatus; Kwiatoń k. Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie, EG-28; 2006.09.05; las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi; na ziemi wśród ściółki przeważnie w zwartych skupiskach po kilka sztuk, 2 stanowiska w tym samym lesie oddalone od siebie o kilkaset metrów, na każdym około 20 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK <2006-09-05 Albatrellus cristatus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Naziemek zielonawy (bielaczek grzebieniasty)

fot. 56376 fot. 56377

 ID46201  Albatrellus cristatus; Zyndranowa, powiat krośnieński, FG-32; 2006.09.24; las mieszany z bukiem, jodłą, sosną, brzozą i in.; na ziemi w mchu pod bukiem 2 kępki pozrastanych owocników i kilka mniejszych pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/1.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59808 fot. 59809 fot. 59810 fot. 59811 fot. 59812

 ID47083  Albatrellus cristatus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.10.09; buczyna pomorska nad jeziorem; na ziemi pojedynczo i w grupach, łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/25.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61296

 ID82458  Albatrellus cristatus; Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE, EF-89; 2007.10.06; las mieszany - buk, jodła, brzoza, dąb; na ziemi wśród ściółki gromadnie po kilka owocników w grupie, częściowo pozrastanych; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071006 Albatrellus cristatus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Naziemek zielonawy
fot. 132394 fot. 132395

 ID92090  Albatrellus cristatus; 4 km NW Maków Podhalański, pow.suski, woj. małopolskie, DG-07; 2007.10.17; las jodłowo – świerkowy; na ziemi wśród opadłych igieł i mchu, na skarpie nad górskim potokiem trzy skupiska po kilka, kilkanaście sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/14.03.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 150547 fot. 150548

ID111667 Albatrellus cristatus; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.24; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; na poboczu drogi leśnej w ziemi? jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195076

 ID113332  Albatrellus cristatus; Gdańsk, Lasy Oliwskie, brzeg lasu przy ul. Polanki przy pos. nr 124 (II Dwór), DA-80; 2008.09.09; Buczyna; na ziemi kilka zbiorowych owocników różnej wielkości; leg. Włodek Chojnacki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/WCH/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 199240 fot. 199241 fot. 199242

 ID114168  Albatrellus cristatus; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 400 m W 0d W końca ul. Niedźwiednik, oddz. 146, DA-80; 2008.09.13; Las bukowy z domieszką sosny.; Na ziemi, na gliniastej skarpie przy ścieżce. Kilkadziesiąt owocników rosnacych w grupach; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/WCH/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201069 fot. 201070 fot. 201071

 ID114725  Albatrellus cristatus; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.09.12; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na skarpie przy drodze leśnej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202042

 ID115740  Albatrellus cristatus; woj. Malopolskie, pow. limanowski, gm. Limanowa, os. wiejskie Zakopane, las na górze Ostra, EG-13; 2008.08.27; las jodłowy; na ziemi 7 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Dorota Ziembla; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/APK/14.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203955 fot. 203956

 ID117099  Albatrellus cristatus; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika; pod bukami w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 207071

 ID118261  Albatrellus cristatus; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 1 km na SW od Nowej Wsi, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-26; 2008.09.30; buczyna karpacka w strefie brzegowej potoku; na ziemi w wiązkach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Naziemek zielonawy
fot. 209889

 ID120938  Albatrellus cristatus; ok 4 km NW Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie, DG-07; 2008.09.26; las iglasty jodłowo-świerkowy; na ziemi w mchu, zbocza po obu stronach górskiego potoku gromadnie, wiele skupisk po kilka, kilkanaście owocników w stadium schyłkowym; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie zgłoszenia ID: 92090, w tym roku znacznie większa liczba owocników
fot. 216479 fot. 216480

 ID122017  Albatrellus cristatus; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S, FG-20; 2008.08.17; Stary, cienisty las bukowo - jodłowy; na ziemi wśród ściółki zwartymi, grupami, owocniki częściowo pozrastane, po kilkanaście i więcej w grupie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080817 Albatrellus cristatus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Naziemek zielonawy
fot. 219254

 ID139351  Albatrellus cristatus; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.02; las mieszany grab,brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; W ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/8.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 259628
N 54*23,296'
E 018*32,731'
91 m.npm

 ID142986  Albatrellus cristatus; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.122, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/8.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 268472
N 54*23,150'
E 018*32,285'
103 m.npm

ID148837 Albatrellus cristatus; Węgierska Górka ( las na prawo od Hali Rozmusiej) pow. Żywiec, DG-13; 2009.10.08; W pobliżu starego buka w lesie z dominacją świerka.; Na ziemi (brzeg skarpy drogi) 7 sztuk w niewielkim oddaleniu ; 4 pojedynczo, 3 obok siebie w bezpośrednim zbliżeniu; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: Tak; prześle pod wskazany adres, tak
uwagi: Foto:
fot. 283484 fot. 283485 fot. 283486 fot. 283487 fot. 283488 fot. 283489
Współrzędne geograficzne wg. mapa.szukacz.pl: 49,615103 19,100761

ID148842 Albatrellus cristatus; Cisiec las ciągnący się wzdłuż ulicy za Groniem gm. Węgierska Górka pow. Żywiec woj. śląskie, DG-13; 2009.08.07; Stary las świerkowy z domieszką jodły, ubogie runo; Na ziemi przykrytej ściółką poprzerastaną kilkoma kępami turzycy 4 grupki po parę egzemplarzy; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: Tak; prześlę pod wskazany adres, tak, notatka: tak
uwagi: Foto:
fot. 283500 fot. 283501 fot. 283502 fot. 283503 fot. 283504
Współrzedne geograficzne wg. mapa.szukacz.pl 49,601032 19,094496

 ID150732  Albatrellus cristatus; woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Lipnica Wielka, DG-26; 2009.09.13; las świerkowy; na ziemi 3 owocniki; leg. Dorota Ziembla; det. Dorota Ziembla; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/APK/2.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 288569 fot. 288570

 ID150778  Albatrellus cristatus; woj. Małpolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice, góra Mogielica, EG-12; 2009.10.07; las świerkowy; na ziemi, przy leśnej ścieżce i pomiędzy świerkami kilkadziesiąt małych owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/APK/3.09.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej nie zgłaszane

 ID150779  Albatrellus cristatus; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Łukowica, Młyńczyska, EG-13; 2009.10.08; las mieszany; na ziemi przy leśnej drodze 4 podeschnięte owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/APK/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 288708 fot. 288709 fot. 288710

 ID152170  Albatrellus cristatus; Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.17; pobocze utwardzonej drogi w buczynie; na ziemi pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Naziemek zielonawy
fot. 292605 fot. 292606 fot. 292607

ID160789 (potwierdzenie 92090) Albatrellus cristatus; NW Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie, DG-07; 2009.09.10; górski las iglasty jodłowo-świerkowy; na ziemi w mchu, na skarpie po obu stronach górskiego potoku wiele skupisk po kilka, kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 321223

 ID161118  Albatrellus cristatus; Lipnica Wielka, zbocza Babiej Góry, skarpa nad górskim potokiem, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2009.10.03; las iglasty świerkowo-jodłowy; na ziemi osiem owocników; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 322461

 ID171129  Albatrellus cristatus; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.08.15; las jodłowo-bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi kilka kępek i pojedyncze owocniki na kilku metrach kwadratowych; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 362710

 ID171181  Albatrellus cristatus; 2 km W,Wola Kotkowska,gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2010.08.21; las mieszany (dł.dęby)z bogatym podrostem mieszanym gł.jodły,dęby;; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 363004 fot. 363005 fot. 363006 fot. 363007

 ID171264  Albatrellus cristatus; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, woj. pomorskie, CA-79; 2010.08.15; Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb; w ziemi kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/14.12.10, tak, notatka: tak Grzyby wybranych ciekawych przyrodniczo miejsc Sopotu; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363383 fot. 363384

 ID171268  Albatrellus cristatus; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo, woj. pomorskie, CA-89; 2010.08.17; Las mieszany,buk,świerk,dąb; w ziemi trzy kępki owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/14.12.10, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363400 fot. 363401

 ID171892  Albatrellus cristatus; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2010.08.26; las grądowy grab,osika,brzoza,buk,lipa; w ziemi kilka kępek w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Strzyży; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 365483 fot. 365484

 ID175880  Albatrellus cristatus; Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2010.07.11; las bukowy; na ziemi 2 kępki po kilka pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377054 fot. 377055 fot. 377056

 ID177443  Albatrellus cristatus; Jasienica (gmina Sułkowice), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 2010.10.03; las iglasty, świerkowo-jodłowy; w igliwiu owocniki pozrastane trzonami, kilka grup; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/WC/1.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 381826

 ID178614  Albatrellus cristatus; las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.10.23; głównie jodła i buk z domieszkami; na ziemi grupami, pojedynczo i pozrastane w kilku miejscach na przestrzeni ok. kilometra; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384777 fot. 384778 fot. 384779 fot. 384780 fot. 384781 fot. 384782

 ID179142  Albatrellus cristatus; las w okolicach Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF-93; 2010.10.24; las jodłowy z domieszkami; na ziemi pozrastane i pojedynczo w kilku miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/9.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 386754 fot. 386755

 ID189911  Albatrellus cristatus; Lipowiec, kilka km za Jaśliskami (tzw. Spirytusowa Droga), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.08.14; głównie jodła z domieszką sosny, buka, leszczyny, brzozy; na ziemi 2 kępki, po kilka pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437297 fot. 437298 fot. 437299

ID206095 Albatrellus cristatus; Pewel Ślemieńska, pow. Żywiec, woj. śląskie, DG-05; 2012.10.05; na skraju łąki, wokół bór jodłowy; na ziemi pojedyńczo i w wiązce, w 3 miejscach na długości ok. 3m; leg. Mariusz Bereza; det. Mariusz Bereza; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 1 - w trawie i mchu, w formie rozety, mocno zdemolowany przez "grzybiarzy" - stąd suszka,
pozostałe dwa w ściółce pod grupką młodych, gęsto rosnących świerków
fot. 522118 fot. 522119 fot. 522120 fot. 522121

literatura · references
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #827
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 13.04.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Albatrellus_cristatus.htm"> Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>